Föreningsstämma

Medlemmarna i Ljungby Business Arena kallas härmed till ordinarie föreningsstämma som hålls torsdagen den 6 april 2017 kl.19.00 på Ljungby Arena.

Stämman inleds kl 18.00 med: Jonas Bergqvist, Sveriges meste landslagsman i hockey, som föreläser kring temat ”All kraft i samma riktning” – konsten att nyttja kraften i idrottslivet till ledarskap i näringslivet. Mingel och matigt tilltugg serveras från kl 17.30..

Läs hela kallelsen med dagordning

Årsredovisning för 2016