Styrelsen

Ljungby Business Arena har en styrelse som arbetar ideellt.
Ansvarig för verksamhetens operativa arbete är Birgitta Kristoffersson. 

Verksamhetsansvarig

Birgitta Kristoffersson, 070-654 33 50
info@ljungbybusinessarena.se

Styrelsen i Ljungby Business Arena består av:

Ordförande
Gerd Almlöf, Sales Administration Manager Electrolux
Tfn: 0372-66 205
E-post: gerd.almlof@elctrolux.se    

Ledamöter
Johan Lundberg, PostNord TPL
Tfn: 072-453 66 17
E-post: johan.lundberg@postnord.com

Eskil Svensson, ES-Konsult
Tfn:070-535 71 51
E-post: svensson.eskil@telia.com 

Per-Åke Adolfsson, VD Consid S5 AB i Ljungby
Tfn: 070 55 860 30
E-post: per-ake.adolfsson@consid.se

Maria Ericsson, VD Kontek Lön AB
Tfn:070 269 77 41 
E-post: maria.ericsson@kontek.se                                                         

Halisa Tabakovic, platschef Samhall
Tfn: 0470-358 05
E-post:halisa.tabakovic@samhall.se  

Christoffer Bergman, VD INP Förpackningar
Tfn: 070-235 33 79
E-post:cb@inp.se  

 

Senast uppdaterad: 4/19/2018