Bachér AB

Vi utvecklar verksamheter och människor Gott Ledarskap - Motiverade Medarbetare - Välmående Verksamheter

Vi vet att ledare som får medarbetare och verksamheter att ständigt utvecklas och förbättras möter marknaden bättre. Att veta vart man ska och hur man tar sig dit, är ofta en utmaning. Medvetet ledarskap innebär att du först förstår dig själv, därefter kan du leda andra. Vi vet att varje individ är unik och att varje arbetsplats är unik. Men vi vet också att det är väldigt lätt att fortsätta att göra som man alltid har gjort eftersom man inte vet hur man ska gå vidare. Vi stödjer dig på vägen genom att ge dig insikt i hur du tar hjälp av dina egna styrkor och utmaningar för att utvecklas och gå vidare. När du utvecklas så händer också något med gruppen du verkar i. Vi börjar prestera och möter vardagen och dess förändringar på ett effektivt sätt. Målmedvetna arbetssätt ger högre produktivitet, framgång, glädje och ett sundare arbetsklimat. Vi utvecklar genom: Ledarskap, Team, Förändring, Facilitering, Coachning, Kommunikation