PostNord och KK-stiftelsen i storsatsning på forskning i informationslogistik

27 April 2012

Forskningen inom informationslogistik vid Linnéuniversitetet växer snabbt och stärks nu ytterligare genom KK-stiftelsen med 3,7 miljoner kronor till en professur och en postdoc.

Professuren som är inom informatik med inriktning mot informationslogistik kommer att vara placerad vid Informatics Research Group som leds av professor Anita Mirijamdotter och vid Centrum för informationslogistik (CIL) i Ljungby. Den nya professorn kommer att leda och utveckla forskningen kring informationslogistik, bland annat genom att stödja arbetet med att bygga upp en nationell och internationell plattform kring ämnet.

Strålfors, ett affärsområde inom PostNord, var 2001 med och startade Centrum för informationslogistik (CIL) i Ljungby och har sedan dess haft ett stort engagemang. Vid CIL bedriver Linnéuniversitetet ett antal olika utbildningar och en rad forskningsprojekt. Den nya professuren är ett steg i utvecklingen och målet är att åstadkomma stabilitet och långsiktighet i forskningsarbetet. PostNord beslöt redan under förra hösten att satsa två miljoner kronor årligen på en professur.

Forskargruppen Informatics Research Group har inriktning mot området "Affärsmodeller som är baserade på informationslogistiska problem". Konkreta frågeställningar rör mönster för informationsutbyte som är värdeskapande för kunden och finansiella källor associerade till detta. Mot bakgrund av dessafrågeställningar identifieras existerande affärsmodeller inom informationslogistik samt möjligheter för helt nya.

Läs mer på Centrum för Informationslogistiks hemsida.