Fullt hus på Arenamöte den 2 mars

03 March 2012

Omkring 80 personer besökte LBAs öppna Arenamöte under temat ”Vem vill jobba här?”

Kompetensbehov, öka teknikintresset, regionens attraktivitet och arbetsmarknaden stod i fokus. Styrelsen för Ljungby Business Arena rapporterade sen förra arenamötet och presenterade projektledaren för Business UnUsual, Birgitta Ryberg.

Det var också dags att öppna fokusgrupper - där engagerade människor tar tag i framtidsfrågorna för Ljungby. På gång är i dagsläget:

  • Kompetens (rekrytering och utveckling)
  • Attraktivitet (aktuellt: Ljungby centrum, Besöksnäring och Fiber i hela kommunen)
  • Ljungby Advisory Board
  • Kontaktpersoner kommer att läggas ut efter hand! Vill du inte vänta? Kontakta Birgitta på info@ljungbybusinessarena.se