Ljungby Business Arena lanserar näringslivsportal

20 June 2012

Nu är den första versionen av LBAs nya webbplats ute på nätet. Denna är tänkt att bli en samlad portal för näringlivet i Ljungby.

Ljungby Business Arena har bildats för att samla "hela Ljungby" med fokus på tillväxt och samhällsansvar. Att etablera en kommunikativ och dynamisk webbplats har varit ett av de primära målen för att effektivt kunna kommunicera med hela Ljungby och inte minst med omvärlden.

Ljungbys plats på näringslivskartan har genom åren byggts upp av de enskilda företagens isolerade insatser och inte genom någon övergripande strategi eller samlad insats. Här fyller LBAs nya webbplats en viktig roll.

Den webb som nu publiceras är version 1.3 och avsikten är att den efterhand ska att byggas ut med fler funktioner.

I denna version har vi lagt kraften på att etablera ett brett kalendaruim för viktiga närinslivsrelaterade händelser i hela kommunen, oavsett vem som står som arrangör eller är ansvarig. 

Det andra är en nyhetsfunktion där LBAs styrelse, olika fokusgrupper och projekt samt LBAs medlemmar ska kunna publicera sina nyheter löpande. 

Båda dessa funktioner är viktiga både för alla oss som bor och verkar i Ljungby, men också för att se till att omvärlden får upp ögonen för allt bra som händer och sker här.

Ta gärna en titt.