Hur svårt kan det va´? Näringslivet invaderar residenset...

28 May 2012

I företagarbarometern Kronoberg uppger 22 % av de mindre företagen att de fått tacka nej till order för att de saknar rätt kompetens. En femtedel av våra ungdomar är utan arbete. Hur går det ihop?

Ett femtiotal företag från Kronobergs läns åtta kommuner samlades för att inspireras till aktion av bl.a. Kenneth Hedin från Hedin Lagan AB. Kommunvisa, ambitiösa mål sattes upp av företagen! Hur svårt kan det va`?

Kvällen arrangerades av Ljungby Business Arena, Växande Älmhult och Tillväxt Markaryd med landshövding Kristina Alsér som värd och med draghjälp av TvärdraG.

Foton och mer på TvärdraGs blogg!

Du kan läsa hela Småföretagarbarometern Kronoberg här!