• Foto : Robin Håkansson

  • Foto : Robin Håkansson

  • Foto : Robin Håkansson

  • 3
  • 2
  • 1

Årets första Business for pleasure

16 March 2017

LBAs första ”Business for pleasure” för året genomfördes på OnePartnerGroup där ca 80 personer fick veta mer om OPGs verksamhet och lyssna till Anna Lindberg, f.d elitsimhopperska. Anna bor idag i Växjö och driver tre företag. ”Mitt bästa jag – att prestera som bäst när det gäller som mest” var temat på hennes föreläsning som bland annat handlar om hur hon idag kopplar sin idrottsbakgrund till sitt arbete och sitt företagande.