Gemensam skrivelse från Ljungby Business Arena, Ljungby Samverkans Grupp och Företagarna i Ljungby

19 June 2017

Näringslivsskrivelse

Näringslivet i Ljungby Kommun är oroat över de förslag som påverkar servicegraden vid Ljungby Lasarett. Det är viktigt för företagen i Ljungby Kommun att kunna verka på en lokal marknad med full service för de anställda och deras anhöriga. 

20 läkare på Ljungby Lasarett skriver i en skrivelse: "Att nattetid inte ha möjlighet till akut kirurgi begränsar även vilken typ av kirurgi som dagtid kan utföras i Ljungby.” samt "Vi ser inte heller att förändringen kommer att medföra någon besparing, varken på kort eller lång sikt.

Alla förslag som riskerar att negativt påverka servicegraden minskar västra Kronobergs läns attraktivitet och försämrar möjligheten att rekrytera och behålla anställa. Detta gäller så väl Region Kronoberg som det lokala Näringslivet.

Tillsammans jobbar vi, undertecknade, för tillväxt, attraktivitet och kompetensförsörjning i Ljungby kommun och ser ett lokalt fungerande akutsjukhus som en grundförutsättning för att detta ska ske.   

Vi som undertecknar är Näringslivet i Ljungby Kommun, representerade av Ljungby Business Arena, Ljungby Samverkans Grupp och Företagarna i Ljungby.