Sector 5 tar hem prestigeuppdrag. Värde 1,2 Mkr.

20 June 2012

Miljöstyrningsrådet har valt Sector 5 som strategisk partner för utvecklingen av sin nya kriteriedatabas och webbportal. Upphandlingen togs hem i hård konkurrens, mycket tack var företagets egen produkt – Gryphon.

Miljöstyrningsrådet har ett uppdrag av regeringen att bistå både offentlig och privat sektor genom att utveckla och administrera verktyg för hållbar utveckling.

Rådet genomför självständigt löpande utvärderingar och kartläggning av de krav och regler som gäller inom EUs medlemsländer. Med detta som bas tar man sedan fram verktyg som ska underlätta för svenska aktörer att både kravställa upphandlingar och att uppfylla de krav som ställs.

Regelverket är omfattande och det tillväxten av olika dokument är stor.I detta sammanhang har Sector 5 tagit fram en lösning som på ett flexibelt och resurseffektivt sätt kan matcha alla de olika användarbehov som kontinuerlig växer fram. Detta görs genom Gryphon, som blir fullt integrerad med Miljöstyrningsrådets nya användarorienterade webbportal.

Uppdraget ligger i grundutförandet på 1,2 Mkr, alltså drygt 10% av företagets omsättning 2011 och innebär behov av att rekrytera 3 - 4 nya medarbetare.

Dock inte till detta projekt, där samtliga kompetenser är öronmärkta redan i  upphandlingen. Portal och databas ska vara i drift under Q3 och Q4 2012.

Mer om Sector 5.