Produktutveckling? Möt en forskare!

31 July 2012

Små och medelstora företag erbjuds ett kostnadsfritt möte med forskare från RISE - Research Institute of Sweden.

Unik chans att få träffa experter från RISE-instituten inom de områden/produkter du vill vidareutveckla erbjuds små och medelstora företag i Kronoberg - utan kostnad. Den 10 oktober kan du få träffa forskare, utvalda speciellt utifrån dina behov och frågeställningar som du tidigare skickat in.

Kontaktperson för Kronoberg är Kennert Johansson på Innventia, tel. 0768 767 061 eller mejl  Kennert.Johansson@innventia.com

För att delta måste din anmälan vara inne senast den 31 augusti hos Carin.Karlsson@rfss.se som också svarar på övriga frågor runt arrangemanget.

 

Blanketten hittar du här.

 

RISE är ett nätverk av forskningsinstitut i global samverkan med akademi, näringsliv och samhälle som syftar till att akapa nytta, tillväxt och konkurrenskraft. Läs mer på www.ri.se/forskningsinstitut. Konceptet med Matchmaking testas under 2012 i Kalmar, Blekinge, Kronobergs och Jönköpings län.