Noll-intag på utbildning i Ljungby

14 December 2017

Linnéuniversitetet har idag (2017-12-14) beslutat att utbildningen International Sales and Marketing (ISM) ska ha ett så kallat noll-intag hösten 2018. Det betyder att det inte blir några nya studenter på den utbildningen i Ljungby.

-Högskolecentrum är en viktig del i Ljungby kommuns utveckling och för kommunens attraktionskraft. Sedan det blev känt för oss att det här beslutet kunde bli aktuellt har vi arbetat med ett par spår. Vi har drivit frågan att behålla ISM i Ljungby samtidigt som vi har börjat ett arbete att utveckla Högskolecentrum i andra riktningar. Målet för oss är att ha en levande högskola, säger Magnus Gunnarsson (M), kommunalråd i Ljungby.

Magnus Hellgren, vd på CIL:
-Vi har haft ett gott samarbete med Linnéuniversitetet och förhoppningen är att det ska fortsätta. Det är givetvis ett tråkigt beslut för oss. Ambitionen är att vi även i fortsättningen ska ha en skola med attraktiva utbildningar som utbildar studenter som är redo för arbetslivet. Samverkan mellan högskolan och näringslivet är en viktig del för Högskolecentrum och i arbetet med att ta nya steg mot utveckling ingår såväl näringslivsavdelningen som Ljungby Business Arena (LBA).

Christoffer Bergman, ordförande i LBA: 
-Flera av utbildningarna på HCLY har starkt näringslivsfokus! I en mindre kommun som Ljungby arbetar näringsliv och skola tätt. Det arbetet är en förutsättning för att vi ska kunna behålla vår arbetskraft och fortsätta utveckla högskolan efter behov/efterfrågan.

Om Högskolecentrum Ljungby
Högskolecentrum Ljungby är ett samarbete mellan Ljungby kommun, näringslivet, Högskolan i Halmstad och Jönköping university samt Linnéuniversitetet. Här finns utbildningar från följande utbildningsanordnare: CIL, Linnéuniversitetet, Idé & Resurscentrum samt Utvecklingscentrum för servicetekniker. En nära samverkan mellan högskola, näringsliv/industri är basen.

Förutom ISM finns bland annat utbildning i informationslogistik, magister digital affärsutveckling, sjuksköterskeprogrammet, servicetekniker maskiner och drift samt fältservicetekniker mobila arbetsmaskiner.
 
För mer information kontakta:
Christoffer Bergman, ordförande Ljungby Business Arena
070-235 33 79 cb@inp.se