• 1

"Business for pleasure" på Electrolux Professionals

06 February 2020

Med fokus på Hållbarhet!

Ett 50-tal nyfikna medlemmar träffades på Electrolux Professionals för att ta del av företagets sätt att arbeta med Hållbarhet. Och som inledning på kvällen fick alla göra en guidad rundtur i företagets R&D.

"Hållbarhetsfrågan blir ett allt viktigare ämne för företag. Att ta ansvar för den påverkan vi har på planeten är nödvändigt för de flesta företags överlevnad. S amtidigt ställer allt fler intressenter krav och efterfrågar information gällande påverkan. En stark hållbarhetsstrategi gör oss attraktiva både som medarbetare och kunder. Hållbarhet är viktigt i hela värdekedjan, från material vi köper in, till den egna produktionen och genom hela produktens användning hos kund".