Möte mellan arbetsmarknadens parter

22 October 2012

Arbetsmarknaden i Ljungby och i Kronobergs län var i fokus när ledande socialdemokratiska politiker träffade representanter för näringsliv och fackförbund i Ljungby.

Fokus för mötet var de varsel som drabbat Ljungby kommun under hösten och socialdemokraterna ville diskutera lösningar tillsammans med näringslivet och Ljungby kommun. Bland annat var Ljungby Business Arena, Teknikföretagen, Svenskt näringsliv, LO samt representanter från företagen i Ljungby med på mötet. Thomas Eneroth socialdemokratisk riksdagsledamot menar att Ljungbys problem är länets och landets problem. Utbildning är Socialdemokraternas nyckel för att minska arbetslösheten.