Fokusgrupp Kompetens

05 November 2012

Den dagliga diskussionen kring en ny finanskris medförde att Ljungby Business Arena, LBA, bjöd in personalansvariga och personalchefer till en förutsättningslös diskussion kring dessa frågor där framtidstro stod i fokus. Hur ser verkligheten ut just nu och vad kan vi göra för att påverka vår egen utveckling?

Strålfors, Electrolux, Cargotec, Spectra och Strandmöllen  nappade på inbjudan och under två timmar diskuterades företagens nuvarande situation och hur man ser på det kommande året. Kompetens, personalbehov och utbildning stod i fokus samtidigt som man
konstaterar att flera av företagen har en fortsatt god orderingång och behov av ytterligare kompetens.  Regionförbundet, arbetsförmedlingen och utbildningssamordnarna i Ljungby deltog också.

Diskussionen resulterade i en av företagen gemensam önskelista:

- Central vägledare för de som trots allt drabbas av varsel
och uppsägningar.

- Samverkan mellan samtliga aktörer för att stötta dessa.

- Visa på det lokala utbudet av utbildningar och arbete som
finns.

- Samverkansgrupper som bildas av arbetsförmedlingen och
kommunen bör breddas så fler aktörer involveras.

- LBA bör ta initiativet till att bjuda in lokala
omställningskonsulter och Trygghetsrådet.Önskemål om nytt möte i januari 2013.