Hur svårt kan det va’ ? ……att erbjuda 42 ungdomar praktik eller Lärlingspaket?

14 November 2012

I hela länet handlar det om 280 ungdomar. Projektet ska vara genomfört den 30 maj 2013 och det är då alla företag i kommunerna ska visa att målet är uppfyllt.

Ljungby Business Arena, Vi Företagare i Tingsryds kommun, Tillväxt Markaryd och Växande Älmhult är etablerade lokala företagsnätverk som vid arbetsmöte den 23 oktober tog ansvaret för att klara ovanstående mål.

Läs mer