Ljuvliga framtid – det mesta är ogjort!

09 January 2013

Startskottet har gått för en gemensam plattform för länets näringsliv. Samtliga kommuner i länet var representerade med representanter från både kommunledning och näringsliv, över 100 personer.  Målet för kvällen var att hitta former för samarbete och tillväxt över länsgränserna.

Karin Palmér, projektet TvärdraG, inledde kvällen med att berätta om TvärdraGs projekt för att öka tillväxten i regionen, attrahera inflyttare med efterfrågade kompetenser m.m. Näringslivsarenorna Ljungby Business Arena, Tillväxt Markaryd, Vi Företagare i Tingsryds kommun och Växande Älmhult var med under kvällen och berättade om vad som händer i respektive kommun.

Företagare från regionen berättade om pågående och spännande projekt som ska utvecklas vidare, under följande punkter;

  • Ungdomarna - "Hur svårt kan det va?", Unga Jobb
    och Lärlingspaketet
  • Kompetensmatris i Urshult
  • Så här ska vi marknadsföra södra Småland - Nytt varumärke
  • Tvärregional näringslivssamverkan
  • Tänka nytt - Göra skillnad - Design
  • Master class - företagare erbjuds att delta i Master class där ett antal namnkunniga företagsledare och entreprenörer från regionen ställer upp som bollblank. Marie Ericsson, vd Kontek Ljungby, Stefan Hörberg, vd HP Tronic Ljungby, Frille Fritiofsson, vd Markaryds Grafiska, Kennet Bengtsson vd Svenskt näringsliv, Thomas Carlzon vd IKEA i Älmhult.