Nöjda fastighetsägare i Ljungby

19 April 2013

Ljungby kommun placerar sig totalt på en fjärde plats av de 16 kommunerna som varit med i undersökning som Fastighetsägarna Syd har genomfört via Demoskop. Där man undersökt fastighetsklimatet.

Inom 6 av de 14 områden som ingår i undersökningen har Ljungby kommun bäst resultat, bland annat när det gäller,  de kommunala avgifterna, kommunens krav på sophantering är rimliga, byggärenden fungerar smidigt m.m.

Läs mer på Ljungby kommuns webbplats

Läs hela rapporten "Fastighetsklimatet Ljungby 2012"