• 1

IPR-seminarium

18 April 2013

I samarbete med Almi, Ljungby kommun och Ide & Resurscentrum genomförde LBA ett seminarium kring patent, design & varumärkesskydd.

Ett 20-tal intresserade åhörare fick under 4 timmar lyssna på Claes Pantzar från företaget Search-a-Patent, som förklarade vad Immateriella rättigheter egentligen betyder och hur man använder det skydd det innebär.

De olika skyddsformerna som diskuterades var;

Patent- skydd för idéer och uppfinningar.

Varumärke- skydd för en vara eller ett företags kännetecken, te x ett namn som särskiljer produkten eller tjänsten från andra liknande produkter och tjänster.

Design(mönster)skydd - ensamrätt till en produkt eller mönster utseende som te x form, utseende eller mönster.

Domännamn- rätten till den domän du registrerat för dig eller ditt företag.

Man fick också goda råd kring hur man som företag ska tänka affärsstrategiskt gällande
immaterialrätt.