Föreningsstämma i Ljungby Business Arena

22 April 2013

På Högskolecentrum genomfördes föreningens första stämma som inleddes med besök av kommunalrådet Bo Frank från Växjö.

Han berättade om hur man arbetar med entreprenad i kommunen och om hur relationerna mellan kommunen och näringslivet ser ut. Han framhöll vikten av att ha en ständig och bred dialog med näringslivet, att jobba med nätverk, man har en VD-klubb där de 15 största företagen träffas och att man jobbar brett för att nå alla, stora som små företag. Man genomför bl a varje år "Firmafesten", för alla ensamföretagare.

Bo Frank ser många positiva fördelar med ett utökat samarbete med Växjö kommun i näringslivsfrågor. 

Därefter fortsatte stämman med de traditionella ärendena och bland annat valdes tre nya styrelsemedlemmar för det kommande året. Den nya styrelsen i Ljungby Business Arena består av:

  • Magnus Johansson, EPAB
  • Arto Lassila, ELTT
  • Carina Kronstedt, Idé & Resurscentrum
  • Marcus Brunskog, Brunskoggruppen
  • Jessica Lyckvall, Ljungby Maskin
  • Ola Hansson, Terraza
  • Jan Svensson, Strålfors

Avgående ledamöter var:

  • Ann-Sofie Koch, Resia
  • Bo Andersson, BOMAG
  • Anders Billow, Technosapiens

Styrelsen riktar ett stort tack för deras insatser i LBAs styrelse och ser fram mot fortsatt samarbete i projekt inom LBAs verksamhet bl a den kommande Kann-galan.