Kommunen utmanar näringslivet

15 May 2013

Ljungby kommun lovar att anställa lika många arbetslösa ungdomar som näringslivet i Ljungby kommun gör tillsammans.

Idag finns ca 400 arbetslösa personer i åldern 18-29 år i kommunen. 160 av dem är öppet arbetslösa medan resten deltar i något av arbetsförmedlingens program. Tillsammans med näringslivet vill kommunen därför göra en kraftsamling för att förbättra ungdomarnas situation på arbetsmarknaden.

Kommunen kommer att anställa lika många arbetslösa ungdomar som näringslivet i Ljungby kommun gör tillsammans. Alltså för varje ungdom som får en anställning på ett företag anställer kommunen i sin tur en.

De ungdomar som omfattas av ungdomsutmaningen är arbetslösa ungdomar som bor i Ljungby kommun och inte har fyllt 30 år. Ungdomarna kommer att få en visstidsanställning på sju månader med en månadslön som följer Kommmunals centrala lägstalön det vill säga 16 720 kronor i månaden

Läs mer