300 ungdomar har fått jobb i kommunen

03 July 2013

I år har Ljungby kommun ordnat sommarjobb åt 300 gymnasieungdomar. Det är det högsta antalet hittills trots att antalet elever i de berörda åldersgrupperna i år är färre än tidigare år.

Ljungby kommun har under ett antal år erbjudit alla gymnasieungdomar i kommunen en anställning på tre veckor i kommunen under förutsättning att de inte fått något annat sommarjobb. Jobben har varit populära och de senaste åren har mellan 240 och 250 ungdomar fått ett kommunalt sommarjobb.

 

Läs mer på Ljungby kommuns webbplats