• Innovationsdag 15 augusti

    Innovationsdag 15 augusti

    Foto : Birgitta Kristoffersson

  • 1

Hur gör vi Kronoberg mer innovativt?

15 August 2013

Ljungby kommun är en av aktörerna bakom ambitionen att utarbeta en innovationsstrategi för hela länet. Bland de övriga finns Regionförbundet, Landstinget, Linnéuniversitetet och Länsstyrelsen. Med det som fokus samlas politiker, offentliga tjänstemän samt representanter för utbildning, näringsliv och föreningsliv i våra olika kommuner, för att diskutera hur man kan göra länet mer innovativt.

Nu hade turen kommit till Ljungby. Ett 30-tal personer träffades på Högskolecentrum för att tillsammans diskutera och hitta konkreta förändringsmöjligheter.

-       Hur får vi idéer att bli verklighet i våra organisationer och företag?

-       Hur skapar vi bättre förutsättningar för entreprenörer och eldsjälar?

-       Hur kan vi undanröja hinder som motverkar förnyelse i regionen?

" Innovation är centralt för Ljungby kommuns tillväxt. Vi behöver fler entreprenörer och
utveckla kopplingen mellan forskning och industri, etablera fler kunskapsintensiva företag och höja innovationsnivån i våra befintliga företag", säger kommunalrådet Ann-Charlotte Wiesel.

Agata Uhlhorn är innovationssamordnare på Regionförbundet Södra Småland och till sin hjälp har hon Per Ekman, projektledare, "Samlingen i Ljungby är det tredje dialogmötet inom projektet och det mest påtagliga efter detta mötet var att arbeta mer regionalt och att bli bättre på att samverka mellan högskola och näringsliv.

Turnén fortsätter till övriga kommuner och avslutas den 7 september på Linnéuniversitetet med "Innovationsdag Småland". Då ska en handlingsplan för det fortsatta arbetet presenteras