Regionalt centrum för innovation skapas

28 August 2013

Med hjälp av ett bidrag från regeringen på 812 500 kronor ska ett regionalt centrum för organisatorisk innovation skapas i Ljungby. Syftet med centrumet är att hjälpa företagen i regionen att växa och förbättra sin konkurrenskraft. Centrumet i Ljungby kommer att utgöra en av noderna i Linneaus Technical Centre som arbetar för att stärka konkurrenskraft, kompetens och lönsamhet för teknikföretagen i Linnéregionen och är ett projekt inom Linnéuniversitetet.

Läs mer