Pressmeddelande - Kann-Galan 2013

03 October 2013

På fredag, 4 oktober, är det dags att fira näringslivet i Ljungby och det görs liksom i fjol med en stor gala – Kanngalan. Över 300 personer, däribland landsbygdsminister Eskil Erlandsson och landshövding Kristina Alsér, kommer att delta i galan som arrangeras av Ljungby Business Arena och vars syfte är att knyta samman näringslivet och gemensamt hylla de satsningar som gjorts under året.

Ljungby Business Arena (LBA) bildades initiativ från Ljungbys näringsliv 2012 för att bli en motkraft mot den dåliga konjunkturen med omfattande varsel i regionen. Näringslivet bjöd in alla goda krafter; föreningsliv, idrott, kultur, det offentliga och privat personer för att ta vara på de möjligheter som finns, men framförallt skapa nya tillsammans och därmed säkerställa framtiden. I dag hanterar LBA flera stora frågor som till exempel kompetensbehov, generationsskiften, ungt företagande och attraktivitet.

- Kommunens näringsliv hade en lång period saknat en arena där man kunde mötas, inspireras och skapa affärer. Ur detta växte behovet av att skapa Ljungby Business Arena d.v.s I Ljungby Växer vi tillsammans, förklarar Marcus Brunskog, ordförande i Ljungby Business Arena (LBA) och tillägger:
- Därför känns det extra viktigt att vi nu kan fira att vår satsning har gjort skillnad

Namnet på galan - Kanngalan kommer ifrån symbolen av en vattenkanna som via sitt innehåll ska få företag och näringsliv att spira och frodas i en god företagsmylla i Ljungby kommun.

För mer information kontakta Marcus Brunskog, tel. 0709-761 007.