Konsultcheckar - inte jul men nästan!

21 October 2013

Med anledning av den utdragna lågkonjunkturen har regeringen beslutat om extra utvecklingsmedel för länet. Medlen ska användas för att underlätta strukturomvandling och till förnyelse av näringslivet. Av dessa medel har 2 Mkr avsatts för konsultcheckar till små företag i Kronobergs län.

Checkarna kan sökas av företag med 2 till 49 anställda som vill göra utvecklingsinsatser som kräver extern specialistkompetens.Insatsen skall vara nivåhöjande för företaget - tillväxt och förnyelse. Det är möjligt att söka ett belopp från 25.000 kronor till 150.000 kronor. Ersättning ges för halva kostnaden (ex moms), resterande del står företaget självt för. Insatsen måste vara slutförd och rekvirerad senast den 31 oktober 2014. 

Mer information
Gisela Mattisson, e-post gisela.mattisson@almi.se, tel 0470-70 74 17.

Lä mer i informationsbladet om konsultcheckarna

Ladda ner ansökningsblankett