Presentation av Målbild Ljungby 2020 – Ett halleluja-möte

16 October 2013

På ett nytt arenamöte – Arenamöte II Tillväxt och Attraktivitet presenterades det förslag som arbetsgruppen arbetat fram sedan det första arenamötet i Maj. Ett litet smakprov av förslaget fick man också ta del av under Kann Galan, och det var 30-tal nyfikna som samlades på Högskolecentrum för lyssna och diskutera förslaget.

Arbetet har resulterat i tre specifika målbilder som ska leda till att Ljungby 2020 är känt för att vara Berättelsernas stad. 

Hur vi ska nå dit och vad som krävs av oss själva, näringslivet och alla andra aktörer är nästa uppgift och deltagarna på mötet delades in i grupper för att diskutera och komma med konkreta årgärder. Åtgärder som varje grupp redovisade och som ska dokumenteras för vidare diskussion i LBAs styrelse.

Under kvällen fick vi också bland annat lyssna till två intressanta företag, Kontek Lön och Sysmec, som berättade om sina verksamheter, hur de ser på framtiden och hur de tror att deras verksamhet ser ut 2020.

Linnéus Technical Centre (LTC) presenterades av Lars Eliasson, Linnéuniversitetet. LTC syftar till att korta och förenkla avståndet mellan företagen och universitetet, där universitetet kan bidra med studenter i examensarbeten och forskare i utvecklingsprojekt.

Lars Eliasson presenterade också den lokala koordinatorn, Malin Erikson, som bland annat har till uppgift att fånga upp de önskemål och behov som finns på våra företag.