• Business for pleasure 14 november

    Business for pleasure 14 november

  • Business for pleasure 14 november

    Business for pleasure 14 november

  • 2
  • 1

Business for Pleasure på Kontek

14 November 2013

Inspirationsmöte om EU och EU-frågor. Så var det åter igen dags för medlemmarna i LBA att träffas. Den här gången på Kontek där vi fick chansen att se den fina tillbyggnaden från insidan.

Kvällen startade med två korta men inspirerande företagspresentationer, Anders Lindholm, Lego-Jouren och Johan Lindh, Sportringen.

Anders berättade om Lego-Jourens resa under 26 år, från manuella bearbetningsmaskiner till dagens högteknologiska produktion, och hur han ser på företagets kommande utveckling.

Johan berättade om sin ungdomsdröm, en sportaffär som idag har blivit verklighet. Hur han på mindre än ett år gått från att vara friställd till att driva sin egen butik. Att han bestämt sig för att lyckas kunde ingen tvivla på.

Efter mat och dryck var det dags för kvällens huvudgäst, Sven Kastö, chef för Småland-Blekinges gemensamma EU-kontor i Bryssel. Han berättade om "det europeiska mervärdet", hur näringslivet kan dra nytta av de möjligheter som finns inom EU och vilka beröringspunkter som finns på lokal nivå. Han poängterade också hur viktigt det är att ha med tanken på EU när man tar beslut i sin verksamhet och vikten av nätverk.

Han hade tidigare under dagen träffat kommunens politiker och tjänstemän och han uttryckte sin beundran över hur både kommunen och LBA arbetar med näringslivsfrågor.