• 1

Utbildning ägarväxling - generationsskifte avslutades på Högskolecentrum

26 November 2013

Sedan i våras har ett 15-tal företagare träffats för att få goda råd och lära sig hur man bäst tar över rodret i ett familjeföretag eller om man köper företaget av sin tidigare chef. Det är kanske inte heller självklart  hur man blir en bra chef över sina tidigare arbetskamrater.

Under sju träffar har företagarna utbytt erfarenheter med varandra, lyssnat på intressanta föredrag och tagit fram en framtidsplan för sitt eget företag.

-Vi har fått mycket tips, råd och nyttiga frågeställningar. KMan kanske tror att man är ensam om sina problem och frågor, man här märker man att alla har ungefär samma frågor, säger en av de åtta deltagarna från Ljungby.

Utbildningen anordnas med hjälp av EU-medel, genomförs av Almi tillsammans med LBA.