Minskad arbetslöshet 2014

13 December 2013

Minskad arbetslöshet och fler nya jobb i Kronobergs län 2014.

Enligt Arbetsförmedlingen beräknas arbetslösheten minska med 500 personer under 2013 och 2014. Sysselsättningen spås öka med 400 personer fram till årsskiftet 2013 och med 800 personer 2014. Trendbrottet skedde i oktober 2013 då minskade arbetslösheten på två år. Företagen ser en ökniong i efterfrågan av varor och tjänster samtidigt som marknadsutsikterna på längre sikt ser goda ut.