Berättarnätet får utmärkelse från FN

17 December 2013

På Sagomuséet som är en del av berättarnätet Kronoberg är man väldigt glada och stolta. Berättarnätet Kronoberg har fått en ackreditering av FN-organet Unesco.

Detta innebär att föreningen numera är en av 156 organsiationer över hela världen som jobbar med bevarandet av kulturtraditioner för FN:s räkning. Unesco arbetar med många olika saker bland annat med att skydda och bevara icke fysiskt kulturarv vilket innebär folktraditioner och seder som är beroende av att någon utövar dem för att de ska leva vidare. 

Det är i de här sammanhangen som Berättarnätet ska vara med och bidra med sina kunskaper om muntligt berättande.

- Det här visar att vår verksamhet är viktig och betydelsefull, säger Meg Nömgård museichef på Sagomuséet.