Kalender för tillväxt

  • Mars
   • 15 mars
    • Frukostmöte
    • CSR och hållbart företagande

     Anmälan till: frukost@cil.se
     HögskoleCentrum, Garvaren i Ljungby
     07:30 - 09:00
   • 16 mars
    • Business for pleasure
    • med Anna Lindberg, f.d. simhopperska.

     Hos One Partner Group/INP
     18:00 - 21:00
  • April
   • 6 april
    • Föreningsstämma LBA
    • med Jonas Bergqvist f.d hockeyproffs
   • 19 april
    • Frukostmöte
    • Framgångsrika verktyg som får företag att växa

     Anmälan till: frukost@cil.se
     HögskoleCentrum, Garvaren i Ljungby
     07:30 - 09:00
  • Maj
   • 17 maj
    • Frukostmöte
    • Anmälan till: frukost@cil.se

     HögskoleCentrum, Garvaren i Ljungby
     07:30 - 09:00
   • 19 maj
    • Gökotta
    • i samarbete med Värnamo Näringsliv

     Toftaholms Herrgård
     08:00 - 10:00
  • Oktober
   • 6 oktober
    • KANN GALAN
    • 18:00 - 00:00