Vi lovar att lyssna.

Dina tankar och synpunkter är viktiga och du är välkommen att dela med dig fler goda idéer som rör positiv tillväxt och samhällsutveckling.

Ljungby Business Arena har en styrelse som arbetar ideellt. Tack vare medlems-avgifter och ett årligt driftbidrag från Ljungby kommun kan vi engagera en verksamhetsansvarig  för att driva våra och medlemmarnas frågor.

Ordförande
Thommy Rosberg, Vd Ljungby Komposit
Tfn: 0730 333 729
E-post: thommy.rosberg@ljungbykomposit.se    

Ledamöter
Johan Lundberg, PostNord TPL
Tfn: 072-453 66 17
E-post: johan.lundberg@postnord.com

Eskil Svensson, ES Konsult
Tfn:070-535 71 51
E-post: svensson.eskil@telia.com 

Gerd Almlöf, Sales Administration Manager Electrolux
Tfn: 0372-66 205
E-post: gerd.almlof@electrolux.com

Lotta Tagesson, Marknadsansvarig Kontek Lön AB
Tfn:0372-890 78
E-post: lotta.tagesson@kontek.se                                                         

Halisa Tabakovic, platschef Samhall
Tfn: 0470-358 05
E-post:halisa.tabakovic@samhall.se  

Maria Jönsson, Feminett Trikå
Tfn: 0372-104 94
E-post: maria@bolmstadsateri.se

Kontakta

Birgitta Kristoffersson 070-654 33 50 info@ljungbybusinessarena.se

Publicerat: 2020-05-12