HVC

Kristina Nilssonsgata 2

34122 Ljungby

Kontakt

Mikael Bonik

Telefon: 070 – 3088308

E-post: Mikael.Bonik@hvclby.se

www.hvclby.se

Företagshälsa

arbetsrelaterad och produktivitetshöjande friskvårdsinsatser

Utifrån kända risker arbetar vi förebyggande med olika insatser som höjer produktiviteten samt motivationen och friskheten hos personalen. Vi har även en verksamhet som arbetar med sjukvård - läkarhuset där man kan lista sig för att få tillgång till en bra vårdcentral.