Aktuellt och Trender inom Energi

Energifrågan ligger högt på allas agenda men vad innebär det egentligen för just dig? Energikontor Sydost berättar hur energiflödena ser ut i Ljungby kommun och vilka mål finns det som styr olika beslut.

Vad är skillnaden mellan Effekt och Energi och hur mäter man? Hur ser energibalansen i Ljungby ut? Det finns nationella mål som styr olika beslut. Sverige ska t ex senast år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, och Sverige ska ha 100% förnybar elproduktion till år 2040. Det finns också regionala mål, t ex ska Kronoberg år 2050 vara ett Plusenergilän. Ljungby har också lokala mål; År 2045 är nettoutsläppen noll.

Publicerat: 2021-06-15