asdasd

Frukostmöte på Huseby

80 gäster samlades i masugnen på Huseby Bruk.

För första gången träffades Alvesta och Ljungby kommuns näringsliv för att nätverka och lära känna varandra. Frukosten inleddes med en kort historik om Huseby Bruk, berättad av vd Sofie Magnusson. Martin Starkman, vd på Beds by Scapa AB berättade om företagets interna resa med dålig effektivitet, sena leveranser och hög sjukfrånvaro mm. Idag har man ett helt annat arbetsklimat, man har roligt på jobbet och man känner sig delaktiga i företagets verksamhet. Dan Pettersson, Senior Vice President Kalmar Mobile Equipment berättade om nya Kalmar Innovation Center. En ny fasad utmed E4an förbi Ljungby. Varför man valde att placera det nya centrat just här och hur man implementerat ett nytt modernt tankesätt när det gäller kontor och arbetsplatser. Nu har ingen en egen arbetsplats och man kan koppla upp sig varsomhelst. Det nya innovationscentrat arbetar enbart med utveckling av befintliga och helt nya maskiner och man har inte längre någon produktion eller montering.

Publicerat: 2020-04-02