asdasd

Företagsbesök HVC Läkarhuset

Tillsammans med Näringslivs-avdelningen, Ulrika Svensson, fick vi möjligheten till ett gemensamt besök på HVC Läkarhuset.

Vi träffade Jeanette Karlsson, verksamhetschef och företagssköterska, som bland annat berättade om hur företaget är organiserat med två enheter i Ljungby och två i Växjö. Man har anpassat sin vardag till rådande läge med mer kontakter över nätet även om de fysiska besöken fortfarande är en stor del. Besök ute på företagen förekommer dock inte alls på samma sätt som tidigare.

Publicerat: 2020-05-12