asdasd

Äntligen är det dags!

Nu är invigningen genomförd och nu välkomnar vi alla elever till en fantastisk utställning!

Ett 30-tal gäster från näringslivet, kommunen, elever som gått gymnasiet, skolan och Region Kronoberg samlades på Garvaren för att äntligen inviga Jobbcirkus - en utställning för att stötta och inspirera elevers val till gymnasiet. Pia Larsson, studie- och yrkesvägledare, guidade gästerna genom utställningen och man fick också möjlighet att titta närmare på hur näringslivet visar upp sin verksamhet med utgångspunkt från vilka yrkesroller man har på sina företag. Här finns exempel på produkter som eleverna kan klämma och känna på, information om jobbmöjligheter inom olika branscher och korta filmer med elever som gått gymnasiet och idag jobbar på något av våra företag.

Från och med V38 kommer årskurs 9-elever från regionen att besöka utställningen och under vårterminen är det dags för årskurs 8. Eleverna åker buss till utställningen, där Tingsryd är de som åker längst. Region Kronoberg bekostar samtliga bussar och utan deras medverkan hade projektet varit svårt att genomföra.

Ett stort tack till de som medverkat i arbetet! Ett fantastiskt näringsliv som kommer till utställningen och träffar alla elever hela höstterminen, Region Kronoberg som bekostar alla bussresor, kommunen och Campus Ljungby som tillhandahåller lokalen och alla andra aktörer som hjälpt till att producera material!

*Utställningen är producerad av Arbetets museum med stöd från Skolverket, Region Östergötland, Teknikföretagen, Unionen, IF Metall, Länsstyrelsen, Industrikompetens, Svenskt Näringsliv och LO.*

Publicerat: 2020-10-01