asdasd

Nyheter Maj

Den årligen återkommande Gökottan på Toftaholm med Värnamo näringsliv kommer inte att genomföras i år, utan ersätts med en föreläsning via Webinar den 20 maj kl 08.00. Temat för föreläsningen är ”Besöksnäringen – nu och framåt”.

Händer i Ljungby Business Arena
Det är märkliga tider vi lever i just nu men det är fortfarande viktigt att blicka framåt!

Den årligen återkommande Gökottan på Toftaholm med Värnamo näringsliv kommer inte att genomföras i år, utan ersätts med en föreläsning via Webinar den 20 maj kl 08.00. Temat för föreläsningen är ”Besöksnäringen – nu och framåt”. 

Enligt stadgarna ska en föreningsstämma genomföras senast sex månader efter bokslut.
I enlighet med alla rekommendationer och nya regler flyttas den planerade förenings-stämman till den 25 juni. Samtliga handlingar kommer att skickas ut i början av juni.

Jobbcirkus – en utställning för att inspirera och stötta högstadieelevers val till gymnasiet. Projektet rullar på, bokningssystemet öppnas upp V21 och arbetsgruppen jobbar vidare med hur vi ska koppla gymnasieprogrammen till yrkesrollerna på våra företag.

Vi ska spela in korta filmer, en för varje gymnasieprogram, där ungdomar som slutat gymnasiet ska berätta vem man är, ålder, vilket program man gått, var man jobbar med och vilket företag. Kan vi hitta någon av dessa ungdomars på just ditt företag så hör gärna av dig.

Vi kommer att bygga upp utställningen under V33 och samma vecka utbildas samtliga SYV-are i utställningen. Den 9-10 september kommer utställningen att invigas och då kommer ett antal spännande gäster att delta.

Starta eget
Det är fortfarande många som funderar på att starta företag. Antalet rådgivningar ökar
för varje vecka och de senaste veckorna har sex företag startats, tre aktiebolag och tre enskilda firmor.

Ny hemsida
Vi har nu lanserat vår nya moderna hemsida. Samma adress, nytt utseende!
Den är inte helt komplett ännu men det är här du från och med nu hittar kommande aktiviteter, referat och övrig information.

Covid-19
Den rådande situationen har medfört nya innovativa lösningar och idéer i våra företag.
Vill du dela med dig om vad ni gjort på ditt företag? Skicka ett mail och berätta, till lotta.tagesson@kontek.se.
Lotta sitter i Ljungby Business Arenas styrelse.
Vi vill gärna publicera alla goda idéer på vår hemsida och kommande nyhetsbrev.

Publicerat: 2020-05-12