Om- och tillbyggnad av Ljungby lasarett

Regiondirektör Martin Myrskog och planeringschef Jessica Andersén gäster hos LBA.

Under ett informationsmöte i samband med Ljungby Business Arenas årliga föreningsstämma, informerade Regiondirektör Martin Myrskog och planeringschef Jessica Andersén om planerna för utbyggnaden av Ljungby Lasarett. Ett stort projekt som även omfattar ombyggnad av delar i befintliga avdelningar. Tilbyggnaden beräknas bli 7.500 kvadratmeter vilket gör att lasarettet blir nästan 14% större och delar av parkeringen försvinner. Hur man löser parkeringsfrågan vet man inte ännu. Första spadtaget tas i augusti 2020 och klipper band ska man göra i december 2022. Därefter påbörjas ombyggnad av de befintliga lokalerna som ska vara klart juni 2025.

Publicerat: 2020-03-31