asdasd

Agenda 2030 - Hållbarhet för alla företag

Dagens gemensamma webbinar lockade nästan 50 deltagare och vi fick lyssna till Anna Gilius, miljösamordnare på Länsstyrelsen, och Lennart Jönsson, Hjortseryd.

Anna berättade om Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling. Vi fick också många tips om hur man kan starta upp sitt hållbarhetsarbete och var man kan få hjälp med arbetet.

Vi fick också stifta bekantskap med Hjortseryd, en lokal konferensanläggning, som länge arbetat med miljö och hållbarhet. Hjortseryd har kommit långt på sin resa och har som mål att bli Sveriges hållbaraste konferens- och festanläggning. de har också patenterat sitt egenmyntade uttryck "traktproducerat" då de så långt det är möjligt använder lokala produkter och lokala hantverkare.

Nästa frukostmöte är den 15 september. Ha en fantastisk sommar!

Publicerat: 2021-05-19