Ett stort engagemang ger kraft!

Det finns stora förväntningar på Ljungby Business Arena. Och det finns helt naturligt många frågetecken kring vad som ska bli resultatet. Förändring sker ju sällan över en natt. Med ambitiösa visioner och uthållighet vill LBA vara del och motor i processen. Genom att bygga Ljungby Business Arena skapas platsen för var och en att agera!

Vi vill stödja bra idéer och initiativ.

Ljungby Business Arena vill fånga upp och stödja bra idéer och initiativ som hänger ihop med tillväxt i hela kommunen. Då gäller det att många går in och tar ansvar. Att var och en kan fokusera på att hitta lösningar med likasinnade. 

Fokusgrupper

Fokusgruppernas syfte och uppgift är just att samla engagerade personer kring en gemensam fråga eller problemställning och sedan försöka identifiera konkreta åtgärder. Det har redan visat sig att många saker löser sig på vägen så fort man samlas och börjar prata.

Projekt

Nästa steg är att fånga upp och prioritera viktiga delar som kanske kräver lite större insats. Då vill vi starta projekt, fortfarande med dig och andra engagerade personer som drivande krafter. Ett projekt har ett tydligt mål och tydliga start- och slutdatum. Både i fokusgrupper och i projekt ska det finnas någon från Ljungby Business Arenas styrelse eller annan utsedd person som aktivt deltar i arbetet och återkopplar till styrelsen och arenan. 

Privata initiativ

En tredje form av kraftsamling i Ljungby är privata initiativ. Det är initiativ som inte direkt ligger inom våra fokusområden, men som styrelsen uppfattar är positiva för Ljungbys utveckling och därför gärna stödjer rent principiellt. Här vill Ljungby Business Arena gärna följa initiativet genom någon representant - medlem eller styrelseledamot - för att hålla medlemmar och styrelse informerade.

Många gånger leder ett initiativ till fler och genom att ha en samlad "informationscentral" i Ljungby Business Arena kan vi öka dynamiken i kommunen.

Publicerat: 2020-04-03