Fokusgrupper och Projekt.

I Ljungby Business Arena finns idag tre fokusgrupper: Fokusgruppen Skola/Näringsliv, Fokusgruppen för Innovation och Fokusgruppen Handel och Besöksnäring. En fokusgrupp kan initieras av medlemmar i Ljungby Business Arena, eller någon annan som brinner för en fråga inom ramen för LBAs verksamhet. Ljungby Business Arenas roll är att driva och hålla samman gruppen samt sprida information om vad gruppen gör.

Fokusgruppen Skola/Näringsliv

Fokusgruppen ska stärka samverkan mellan skolan och näringslivet med hjälp av nya idéer och initiativ. Det kan vara nya utbildningar, prao, studiebesök med mera.

Näringslivets behov av kompetens diskuteras i fokusgruppen vid varje tillfälle och lämpliga aktiviteter genomförs.
Fram till 2018 har fyra lärarsafarier anordnats; 15 lärare har vid varje tillfälle besökt tre olika företag, lärt känna verksamheten och träffat ansvariga företagsledare, för att sedan kunna ta med eleverna på ett studiebesök till dessa företag.

Under 2018 infördes återigen obligatorisk prao. För att stötta skolan i sitt arbete med att få ut ca 240 elever från årskurs 8 på prao anordnade fokusgruppen ett informationsmöte för näringslivet.

Projekt
Under HT 2020 och VT 2021 planerar fokusgruppen för en utställning, Jobbcirkus, som ska stötta eleverna i deras val till gymnasiet. Utställningen ska också vara tillgänglig för elever i regionens övriga kommuner.

Fokusgruppen för Innovation

Under de senaste två åren har fokusgruppen arbetat med idéer och tankar kring ett Science Center i Ljungby.

Idén föddes i samband med en inbjudan från regionen kring ett Science Center Kronoberg där representanter från samtliga kommuner i regionen träffades på residenset i Växjö för att diskutera möjligheterna att etablera ett Science Center någonstans i regionen. Flera kommuner uttryckte önskemål om att vara den kommun där etableringen skulle göras och därför bestämdes att en förstudie skulle göras kring möjligheten att etablera Science Center- noder i respektive kommun. Förstudien presenterades under våren 2019 och ett nod-tänk ansågs vara en utmärkt lösning. Idag har Markaryd (Nibe) o Alvesta kommun (Huseby) varsin nod. 

Arbetet med en Science Center-nod i Ljungby fortsätter under 2020 och fokusgruppen kommer löpande att informera om arbetet.

Projekt
- Science Center i Ljungby
- Vätgas
- Hållbarhet

Fokusgruppen för Handel och Besöksnäring

Ljungby Business Arena har inlett ett samarbete med Centrumföreningen för att i fokusgruppen arbeta med frågor kring handelns utveckling.
Ett långsiktigt arbete där representanter för handeln, fastighetsägare, kommunen och Ljungby Business Arena vill utveckla centrum men också handeln på Ljungbyporten. Arbetet är också viktigt för besöksnäringen och under våren 2020 kommer ett gemensamt inspirationsmöte att anordnas.

Projekt
- Handelns långsiktiga utveckling

Om du vill veta mer om fokusgruppernas arbete eller vill vara med och bidra, hör av dig till info@ljungbybusinessarena.se eller tel. 070-654 33 50. 

 

Publicerat: 2020-03-06