I Ljungby växer vi tillsammans!

I Ljungby Business Arena skapar vi forum och nätverk, som ger förutsättningar för lönsam tillväxt, nya affärer och en positiv framtid för våra medlemmar och Ljungby som helhet. Detta gör vi genom ett utökat samhällsansvar och gemensamt engagemang hos medlemmarna.

Publicerat: 2020-01-13