Vi lovar att lyssna.

Dina tankar och synpunkter är viktiga och du är välkommen att dela med dig fler goda idéer som rör positiv tillväxt och samhällsutveckling.

Ljungby Business Arena har en styrelse som arbetar ideellt. Tack vare medlemsavgifter och ett årligt driftbidrag från Ljungby kommun kan vi engagera en verksamhetsansvarig  för att driva våra och medlemmarnas frågor.

Ordförande
Thommy Rosberg, Vd Ljungby Komposit
Tfn: 0730 333 729
E-post: thommy.rosberg@ljungbykomposit.se    

Ledamöter
Martin Östberg, Småland Media Group
Tfn: 070-883 11 80
E-post: martin@smalandmediagroup.se

Eskil Svensson, ES Konsult
Tfn: 070-535 71 51
E-post: svensson.eskil@telia.com 

Lars-Göran Andersson, LTT Training
Tfn: 072-900 97 32
E-post: anderlars@telia.com

Lotta Tagesson, Marknadsansvarig Kontek Lön AB
Tfn: 0372-890 78
E-post: lotta.tagesson@kontek.se                                                         

Magnus Andersson, Utvecklingsansvarig Kalmar Gaffeltruckar
Tfn: 0372-37 81 90
E-post: magnus.e.andersson@kalmarglobal.com

Maria Jönsson, Feminett Trikå
Tfn: 0372-104 94
E-post: maria@bolmstadsateri.se

Kontakta

Birgitta Kristoffersson 070-654 33 50 info@ljungbybusinessarena.se

Publicerat: 2022-11-22