Föreningsstämma i LBA

Kvällen inleddes med föreläsning av Peter Hellgren, vd Consid, som under rubriken Tillväxt med personalen i fokus, berättade om företagets resa från starten 2000 tills idag. Stämman öppnades av ordförande Christoffer Bergman som berättade om aktiviteter man arbetat med under året för att utveckla kontakterna med medlemmarna.

Till ordförande för stämman valdes Catarina Bachér som med stadig hand föredrog och klubbade de olika punkterna. En ny styrelseledamot valdes, Johan Lundberg PostNord TPL. Jan Svensson som varit med sedan starten av LBA valde att lämna styrelsen för att istället delta i valberedningens arbete. Ny styrelse: Gerd Almlöf, Electrolux Halisa Tabakovic, Samhall Christoffer Bergman, INP Eskil Svensson, ES Konsult Maria Ericsson, Kontek Lön Per-Åke Adolfsson, Consid Johan Lundberg, PostNord TPL

Publicerat: 2019-08-12