asdasd

Projektet God och nära vård

Ljungby kommun och Region Kronoberg arbetar tillsammans för bästa möjliga vård för våra innevånare, där sam-skapande ledarskap är en förutsättning för att lyckas.

Offentlig sektor står inför stora utmaningar både när det gäller demografi och kompetensförsörjning. Det kommer att krävas nya gemensamma arbetssätt och ny teknik för för att kunna möta kommande utmaningar.

Målet är att kunna skifta fokus och arbeta mer aktivt med förebyggande vård och uppföljning, för att på sikt undvika ökad ohälsa. Hjälpmedel kan vara AI-teknologi och analys av hälsodata.

På plats för att berätta om projektet var Martin Myrskog, Regiondirektör, Region Kronoberg och Jennie Vidal, Kommundirektör Ljungby kommun.

Publicerat: 2024-05-15