Frukostmöte om E4ans ombyggnad

Sträckan Ljungby-Toftanäs blir motorväg.

Den 32 km långa sträckan är den sista etappen av E4an ombyggnad. Den innefattar ombyggnad av 28 befintliga broar och 4 befintliga trafikplatser. En ny rastplats med busshållplats och samåkningsparkering ska byggas vid trafikplats Lagan. Allt ska vara klart 2022. Totalkostnad 1,1 miljarder kronor. Den nya motorvägen blir 22 meter bred och ska vara dimensionerad för 120 km/timme. På E4an idag passerar ca 14000 fordon/dygn, varav 30% är lastbilar.

Publicerat: 2020-03-31