UGEA Industrikonsult AB

Konsultföretag med djup kunskap inom verksamhets- och projektledning i bred bemärkelse samt specialistkunskap inom metalliska material.

Brinner för att hjälpa individer och organisationer att skapa ordning på det viktiga - och kanske krångliga - så att det blir enkelt, naturligt och mer automatiskt så man får mer tid över till det man känner att man vill göra.

Bred och djup erfarenhet av implementering och förbättring av verksamhetsledningsystem.
Införande av processer, dokumentationshantering, spårbarhet, ärendehantering, KFF:er/KPI:er.

Mångårig erfarenhet av projektledning av stora och komplicerade projekt med tonvikt på energibranschen.

Intermimsuppdrag inom olika verksamheter.

Maskinteknik, metallurgi/materialteknik och svetsteknik (IWE).