asdasd

Studiebesök Navet och Balthazar

I arbetet med att permanenta Jobbcirkus och utveckla till ett Science Center, genomfördes besök på två etablerade science centers. Navet i Borås och Balthazar i Skövde.

Utställningen Jobbcirkus har nu funnits tillgänglig för regionens elever i fyra terminer. Det har varit elever från årskurs 7-9, men vi har också haft några klasser från årskurs 6 på besök. Besöken har kombinerats med studiebesök på våra företag eller så har företagen besökt eleverna på plats i utställningen.

Konceptet har varit framgångsrikt och därför har Ljungby Business Arena beslutat att undersöka möjligheterna för att permanenta utställningen och på sikt utveckla till ett science center. Därför har en ideell föreningen bildats, med en egen styrelse, som ska fokusera på det här arbetet och i så fall driva projektet vidare.

Om du är nyfiken och har frågor kring Jobbcirkus eller science center, kontakta Birgitta Kristoffersson, tel 070-654 33 50, eller info@ljungbybusinessarena.se

Publicerat: 2022-04-25